hero image

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als werknemer heeft u bepaalde rechten en plichten. Waar heeft u precies recht op, en waartoe bent u verplicht?

Dit zijn de belangrijkste verplichtingen voor de werknemer bij verzuim:

– U doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst.
– U houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak.
– U moet passende arbeid aanvaarden.
– U moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie.
– U houdt zelf actief contact met zijn leidinggevende
– U heeft een actieve rol in het meedenken welk werk wel passend is voor hem en maakt dit kenbaar in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de zes weken).

In dit filmpje wordt het precies uitgelegd: Wat zijn uw rechten en plichten?