hero image

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het advies van mijn bedrijfsarts?

Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Bespreek dit met de casemanager van Evidens. Gezamenlijk bespreken wij de mogelijkheden. Bent u het na een aanvullend gesprek nog steeds niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit betekent dat een andere bedrijfsarts uw dossier bekijkt en u oproept voor het spreekuur. Deze bedrijfsarts geeft een terugkoppeling aan uw vaste bedrijfsarts.

U kunt daarnaast een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Let op: het oordeel van het UWV is niet doorslaggevend. Verder is het niet zo dat u eerst een second opinion moet aanvragen voordat u bij het UWV terechtkunt voor een deskundigenoordeel of andersom.