hero image

Kan mijn werkgever meer doen aan mijn re-integratie?

Wilt u graag weer aan het werk en heeft u het idee dat uw werkgever niet voldoende meewerkt? Ga hier dan over in gesprek met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Evidens.

Als arbodienstverlener kunnen wij jullie hierin begeleiden. Het is ook mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. U vraagt aan het UWV om te beoordelen of uw werkgever voldoende meewerkt aan uw re-integratie.