hero image

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Mag ik een second opinion aanvragen?

U mag als werknemer een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.

De bedrijfsarts verwijst u door naar een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts stuurt alle relevante en noodzakelijke informatie, met toestemming van werknemer, naar de second opinion arts.