hero image

Wat is de ‘Wet verbetering poortwachter’?

Wet verbetering poortwachter: wat is dat?

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte.

Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Werk samen met een (tijdelijke) casemanager

Evidens adviseert:

Als arbodienstverlener bieden wij een vaste casemanager per werkgever. De casemanager is een sparringpartner voor de werkgever om verzuim te voorkomen of terug te dringen en zorgt ervoor dat het verzuimdossier voldoet aan de wettelijke regels. Bovendien zorgt de casemanager voor een tijdige inzet van de juiste expertise en dat alle betrokkenen goed met elkaar samenwerken. Ook coacht de casemanager de leidinggevenden hoe om te gaan met verzuimende werknemers. Heeft u interesse in samenwerking met een casemanager? Kies voor abonnement ‘Adviseert’. U kunt de casemanager ook op uurbasis inhuren. Lees meer over de casemanager.