hero image

Welke verplichtingen brengt de Arbowet met zich mee?

Voorkom problemen, voldoe aan de Arbowet

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dit precies betekent, staat in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven moet iedere werkgever een arbobeleid voeren.

De regels voor werkgevers staan in de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet).

En niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer moet zich aan een aantal regels houden. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Op 1 juli 2017 is de Arbowet vernieuwd.

Heeft u vragen over de Arbowet? Evidens helpt u aan alle verplichtingen te voldoen.

Evidens adviseert:

Een onderdeel van de Arbowet is de verplichting om in bezit te zijn van een actuele RI&E. Als arbodienstverlener staan wij voor u klaar om u hierbij te ondersteunen. Wij helpen u met het uitvoeren van de RI&E (inclusief toetsing) en het opstellen van een plan van aanpak.

Heeft u in het verleden een RI&E opgesteld en wilt u graag weten of deze nog actueel is? Neem dan contact op met Evidens.