hero image

Preventief Medisch Onderzoek

Het preventief medisch onderzoek is een middel om de gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf te bevorderen. Een PMO biedt voordelen voor de werkgever én de werknemer (o.a. uitgebreid gezondheidsonderzoek).

Verzuim voorkomen

Preventief Medisch Onderzoek (PMO), is dat echt verplicht?

Preventief Medisch Onderzoek is niet verplicht. Het is een middel om de gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf te bevorderen. Een PAGO is daarentegen wel verplicht. In artikel 18 van de Arbeidsomstandigheden wet staat: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het verschil met een PMO is dat bij een PMO ook de leefstijl van een werknemer onderzocht wordt.

Uw werknemers zijn niet verplicht deel te nemen aan het onderzoek. Een PMO biedt voordelen voor de werkgever (zoals totaalbeeld op gezondheid werknemers) én de werknemer (o.a. uitgebreid gezondheidsonderzoek).

Evidens biedt een op uw branche toegepast PMO. Het PMO bestaat uit een online vragenlijst eventueel aangevuld met een fysiek onderzoek. U ontvangt de resultaten in een rapportage op organisatieniveau. Evidens helpt u hierbij. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven dienen altijd een PMO aan te bieden waar een fysiek onderzoek deel van uitmaakt.

Welk PMO past bij mij?

Evidens adviseert:

Wij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een PMO. Als arbodienstverlener weten wij precies wat de best passende PMO is voor uw organisatie. Gezamenlijk met u motiveren wij uw medewerkers om deel te nemen aan de PMO. De rapportage op organisatieniveau bespreken wij met u inclusief de eventuele verdere vervolgstappen.