hero image

Mijn werknemer is ziek wat moet ik doen?

Is uw werknemer ziek vanwege een arbeidsconflict of door psychische klachten? Wilt u een afspraak voor uw werknemer maken bij de bedrijfsarts? Schakel tijdig een casemanager in.

Verzuimbegeleiding

Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen?

Meldt uw werknemer zich ziek? In uw verzuimprotocol staat beschreven bij wie de werknemer zich kan ziek melden en op welke wijze hij dit moet doen. U als werkgever geeft de ziekmelding dezelfde dag door aan Evidens.

Afhankelijk van de aard van de klachten en de duur van het verzuim volgt een oproep om naar het spreekuur te komen. Is uw werknemer ziek vanwege een arbeidsconflict of door psychische klachten? Neem dan direct telefonisch contact met onze casemanager op.

De casemanager vervult een actieve rol in de uitvoering van de verzuimregie en is de spil tussen de werkgever, werknemer, bedrijfsarts, UWV en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de verzuimbegeleiding.

De casemanager zorgt ervoor dat alle betrokkenen samenwerken aan de best passende oplossing. Ook zorgt de casemanager ervoor dat het verzuimdossier aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. De casemanager is een sparringpartner voor werkgever om verzuim te voorkomen of terug te dringen.

Samenwerken met een vaste casemanager?

Evidens adviseert:

Als arbodienstverlener bieden wij een vaste casemanager per werkgever. De casemanager is een sparringpartner voor de werkgever om verzuim te voorkomen of terug te dringen en zorgt ervoor dat het verzuimdossier voldoet aan de wettelijke regels. Bovendien zorgt de casemanager voor een tijdige inzet van de juiste expertise en dat alle betrokkenen goed met elkaar samenwerken. Ook coacht de casemanager de leidinggevenden hoe om te gaan met verzuimende werknemers. Heeft u interesse in samenwerking met een casemanager? Kies voor abonnement ‘Compleet’. U kunt de casemanager ook op uurbasis inhuren. Lees meer over de casemanager.