hero image

Wat mag ik vragen aan mijn verzuimende werknemer?

Mag ik vragen hoe lang het verzuim gaat duren? En hoe zorg ik ervoor dat leidinggevenden de juiste vragen stellen?

Wat u wel en niet mag vragen

U mag als werkgever aan uw zieke werknemer het volgende vragen:

Het telefoonnummer en op welk (verpleeg)adres de werknemer te bereiken is, hoe lang het verzuim vermoedelijk gaat duren, wat de lopende werkzaamheden en afspraken zijn en of uw werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (bijvoorbeeld een Wajong of een lopende WIA-uitkering). U mag niet vragen onder welke vangnetbepaling de werknemer valt. Bij een vangnetbepaling ontvangt u een financiële compensatie vanuit het UWV.

U mag ook vragen of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval en of er sprake is van een regresmogelijkheid. Bij regres is het verzuim veroorzaakt door een schuldige derde partij. Dan is er een mogelijkheid om de verzuim- en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Als er sprake is van een bedrijfsongeval adviseren wij u om direct contact met Evidens op te nemen.

Training voor leidinggevenden

Evidens adviseert:

Als arbodienstverlener richten wij ons op de trainingen die gericht zijn op een goed HR- en verzuimbeleid. Wij bieden onder andere verzuimtraining voor leidinggevenden zodat zij exact weten hoe om te gaan met verzuimende medewerkers. Interesse in onze trainingen? Lees hier meer