hero image

Is de Risico Inventarisatie (RI&E) verplicht?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Uw RI&E inclusief het bijhorend Plan van aanpak dient altijd actueel te zijn. Evidens helpt u hierbij.

Verzuim voorkomen

Is de RI&E verplicht?

Ja, elke werkgever met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de werkplek, blootstelling aan gevaarlijke stoffen maar ook aan intimidatie en werkdruk. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers met personeel.

Uw RI&E inclusief het bijhorend Plan van aanpak dient altijd actueel te zijn. Zijn er organisatorische veranderingen binnen uw bedrijf? Stel dan uw RI&E bij. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is. Schakel Evidens in voor uw RI&E (Het uitvoeren van de RI&E in uw organisatie, opstellen van het Plan van aanpak voortkomend uit de RI&E en het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E).

Voert u de RI&E zelf uit, dan moet deze in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E-instrument? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties dient uw RI&E getoetst te worden.

Nog geen RI&E?

Evidens adviseert:

Als arbodienstverlener staan wij voor u klaar om u te ondersteunen bij risico-inventarisatie en -evaluatie. Wij helpen u met het uitvoeren van de RI&E (inclusief toetsing) en het opstellen van een plan van aanpak. Heeft u al een RI&E en dient deze getoetst te worden? Dan kunnen wij dit ook voor u doen.