hero image

Heeft de zieke werknemer verplichtingen?

Welke verplichtingen heeft de werknemer bij zijn re-integratie?

Ook de werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen re-integratie. Het begint al door het verzuim te melden volgens het verzuimprotocol van de organisatie.

Ook moet de verzuimende werknemer bereikbaar zijn, gehoor geven aan oproepen bij de bedrijfsarts en meewerken aan zijn re-integratie.

Dit zijn de belangrijkste verplichtingen voor de werknemer bij verzuim:

– De werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst.
– De werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak.
– De werknemer moet passende arbeid aanvaarden.
– De werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie.
– De werknemer houdt zelf actief contact met zijn leidinggevende
– De werknemer heeft een actieve rol in het meedenken welk werk wel passend is voor hem en maakt dit kenbaar in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de zes weken).

Als de werknemer niet meewerkt

Evidens adviseert:

Werkt uw werknemer niet mee? Neem dan contact op met uw casemanager. De casemanager weet welke stappen u moet ondernemen als uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. Bovendien zorgt de casemanager voor een tijdige inzet van de juiste expertise en dat alle betrokkenen goed met elkaar samenwerken. Ook coacht de casemanager de leidinggevenden hoe om te gaan met verzuimende werknemers. Heeft u interesse in samenwerking met een casemanager? Kies voor abonnement ‘Adviseert’. U kunt de casemanager ook op uurbasis inhuren. Lees meer over de casemanager.