Losse modules | verzuim advies

Verzuimanalyse

Bij een verzuimanalyse wordt het personeelsbestand gekoppeld aan de verzuimgegevens, zodat een analyse kan worden gemaakt op elk gewenst organisatieniveau. Het is mogelijk om onder andere verzuimgegevens over afdelingen, functiegroepen en leeftijd aan elkaar te koppelen. Met een juiste verzuimanalyse worden de oorzaken van langdurig en veelvuldig verzuim in kaart gebracht. Tegelijkertijd worden de kosten van het verzuim inzichtelijk gemaakt. Ook is het mogelijk om de verzuimgegevens over een langere termijn naast elkaar te leggen, zodat trends zichtbaar worden.

  • Verzuimanalyse ligt aan de basis van verzuimbegeleiding op maat.
  • Geeft inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en op welke wijze deze voorkomen dan wel beheersbaar gemaakt kunnen worden.
  • Ontwikkel uw verzuimbeleid op basis van onze analyse.
  • Leert u verzuim te voorspellen.
Interesse in een verzuimanalyse?

Evidens en verzuimanalyse

Wilt u ook graag een verzuimanalyse voor uw organisatie? Als arbodienstverlener voeren wij dit graag voor u uit. Op basis van de gegevens uit de analyse kunnen wij samen met u preventieve maatregelen inzetten om het verzuim en de bijhorende kosten te verlagen.