losse modules | preventief advies

SMT overleg (Sociaal Medisch Team overleg)

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om de tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begrip en meer effectieve oplossingen bij verzuim en re-integratie. Tijdens dit overleg kunnen complexe verzuimdossiers besproken worden, zonder in te gaan op de medische gegevens. Ook is het overleg vaak waardevol voor het verbeteren van het verzuimbeleid. Er kan bijvoorbeeld gerichte actie ondernomen worden als er veel werknemers zijn met rugklachten. Het SMT bestaat vaak uit een Casemanager, een manager, HR verantwoordelijke en de bedrijfsarts.

  • SMT zorgt voor meer begrip tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met verzuim.
  • SMT verbetert uw verzuimbeleid.
  • SMT zorgt voor een goede, gezonde werksfeer.
Meer begrip, minder verzuim

Evidens en SMT?

Evidens helpt graag bij het opzetten van een sociaal medisch team overleg. Wij ondersteunen u bij de opvolging van het overleg.
De Casemanager van Evidens neemt op verzoek deel aan het sociaal medisch teamoverleg.