Losse modules | preventief advies

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Een RI&E bestaat uit twee onderdelen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf en een PLAN van aanpak voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen, efficiënter werken en u krijgt er gemotiveerde werknemers voor terug. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden.

Is een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht?
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een preventie specialist. Voert u de RI&E zelf uit, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E-instrument? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties dient uw RI&E getoetst te worden.

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bijvoorbeeld bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E bijstellen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Arbeidsrisico’s in kaart.
  • Een uitvoerbaar plan van aanpak.
  • Voorkom mogelijke boetes van de Inspectie SZW.
Heeft u al een Plan van Aanpak?

Evidens en RI&E

Als arbodienstverlener staan wij voor u klaar om u te ondersteunen bij risico-inventarisatie en -evaluatie. Wij helpen u met het uitvoeren van de RI&E (inclusief toetsing) en het opstellen van een plan van aanpak. Heeft u al een RI&E en dient deze getoetst te worden? Dan kunnen wij dit ook voor u doen.