losse modules | specialisten

Re-integratiespecialist

Soms lukt het een zieke werknemer niet om volledig terug te re-integreren in een functie bij de eigen werkgever. De Wet verbetering poortwachter verplicht u als werkgever om hulp in te schakelen bij het vinden van passend werk op de arbeidsmarkt voor uw werknemer. Dit wordt spoor 2 genoemd. De re-integratiespecialist helpt u hier graag bij. Deze specialist zoekt werk dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De specialist stelt een re-integratieplan op, gevolgd door een gedegen persoons- en goed onderbouwd zoekprofiel. Evidens bekijkt voorafgaand welk re-integratiebureau het beste aansluit bij de begeleidingsbehoefte van de werknemer in het tweede spoor.

Is het inzetten van een re-integratiespecialist verplicht?
Ja, de inzet van een re-integratiespecialist is verplicht als de werkgever geen passende functie kan creëren binnen de eigen organisatie voor de zieke werknemer (spoor 1).

  • De re-integratiespecialist helpt u om het verzuim zo kort mogelijk te houden en werknemers op effectieve wijze te re-integreren.
  • De re-integratiespecialist is een coach die medewerkers stimuleert om de zoektocht naar werk niet op te geven ondanks de tegenslagen die ze te verwerken krijgen.
Verzuim kort houden en medewerkers coachen?

Evidens en de Re-integratiespecialist

Als arbodienstverlener bekijken we van tevoren welk re-integratiebureau het beste aansluit bij de begeleidingsbehoefte van de werknemer. Bovendien is het goed om te weten dat de re-integratietrajecten UWV Proof zijn.

Wij hebben tijdens het re-integratietraject meerdere malen contact met de re-integratiecoach om de voortgang te bewaken. Middels voortgangsrapportages houdt de re-integratiecoach u op de hoogte van de ontwikkelingen.