losse modules | preventief advies

Werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Het resultaat is gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

  • Het voorkomt klachten, verzuim en hoge kosten door uitval en biedt inzicht in de ergonomie van de werkplek inrichting
  • Brengt werkverhoudingen, -organisatie, -gedrag en werkdruk/stress in kaart en test de fysieke belasting
  • Inventarisatie veiligheid en omgevingsfactoren (klimaat, licht, geluid, trillingen)
  • Rapportage maakt inspanning werkgever voor gezonde werkplek aantoonbaar
Vragen over ergonomie, veiligheid of omgevingsfactoren?

Evidens en werkplekonderzoek

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een werkplekonderzoek? Als arbodienstverlener kunt u bij ons terecht. Wij bieden een werkplekonderzoek individueel of organisatiebreed aan. Wij werken samen met een deskundige bedrijfsfysiotherapeut. Deze persoon is een specialist op het gebied van werkplekonderzoeken. Blijkt uit het onderzoek dat hulpmiddelen een duidelijke verbetering tot gevolg hebben? Dan geven wij u advies over het gebruik van subsidies (indien mogelijk).