Losse modules | specialisten

Mediator

Een mediator ondersteunt partijen in het komen tot een overeenkomst, waarbij afspraken juridisch worden vastgelegd. Soms is een conflict niet zo eenvoudig op te lossen. Mediation biedt dan een professionele vorm van conflictbemiddeling vanuit een neutrale en onpartijdige rol.

In feite is een mediator een soort gespreksleider die ervoor zorgt dat elke partij in een open sfeer zijn standpunt en argumenten naar voren kan brengen. Tijdens het gesprek stelt de mediator vragen om te proberen het geschil en de belangen van beide partijen helder naar voren te krijgen. Bij mediation richt men zich op het zoeken naar een win-win situatie.

  • Biedt nieuwe inzichten als u en uw medewerker er samen niet meer uitkomen.
  • Zoekt naar een oplossing.
  • Probeert conflicten en mogelijke kosten te voorkomen.
  • Maakt passende afspraken.
Nieuwe inzichten en gezamenlijke afspraken?

Evidens en de mediator

Als arbodienstverlener werken we samen met een partner gespecialiseerd in mediation. De mediator bewaakt het voortgangstraject en gaat na of de gemaakte afspraken nagekomen worden.