losse modules | specialisten

Hogere veiligheidsdeskundige

De hogere veiligheidskundige bevordert de veiligheid binnen organisaties gericht op het voorkomen van korte termijneffecten zoals ongevallen en calamiteiten. Daarnaast biedt hij hulp bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid, zoals de RI&E, het formuleren van richtlijnen, regelingen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden, voorlichting en instructie aan alle werknemers over veilig werken en het maken van ongeval- en risicoanalyses.

Het draait om zowel het beschermen van de bedrijfsbelangen (continuïteit van organisatie en processen) als de belangen van het personeel (vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid).

  • Preventief onderzoek naar veiligheid binnen uw organisatie.
  • Preventief adviseren over veiligheid binnen uw organisatie.
  • Uitvoeren en toetsen van de RI&E.
Veiligheid binnen uw bedrijf in beeld?

Evidens en de hogere veiligheidsdeskundige

Als arbodienstverlener werken we samen met een gecertificeerde ervaren hogere veiligheidskundige. Onze hogere veiligheidskundige adviseert u gevraagd en ongevraagd over veiligheidskwesties, dus ook kwesties waar u zelf niet bij stil staat. Tevens geeft de deskundige uw medewerkers preventief advies, waardoor de veiligheid binnen uw bedrijf extra wordt bevorderd.