Losse modules | preventief advies

(e)PMO (Periodiek Medisch Onderzoek)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een manier om de gezondheid en vitaliteit in uw bedrijf te bevorderen. Met het PMO toont u interesse in de gezondheid van uw werknemers. Het levert werkgevers en werknemers grote voordelen op. Evidens biedt een op uw branche toegepast PMO. Het PMO bestaat uit een online vragenlijst eventueel aangevuld met een fysiek onderzoek. U ontvangt de resultaten in een rapportage op organisatieniveau.

Is een PMO verplicht om aan te bieden?
Werkgever is niet verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Evidens kan u hier wel bij helpen. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven dienen altijd een PMO aan te bieden waar een fysiek onderzoek deel van uitmaakt. U bent als werkgever in overleg met de bedrijfsarts verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste PMO. Uw medewerker is niet verplicht om deel te nemen aan een PMO.

  • Geeft u en uw werknemers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s en maakt werknemers bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid
  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting en het geeft inzicht in oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd
  • Werknemers met een verhoogd risico krijgen een adviesgesprek met één van onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen
  • U krijgt een concreet advies met conclusies en aanbevelingen en het PMO rapport wordt persoonlijk aan u uitgelegd
Inzicht in hun gezondheid (-risico’s) en leefstijl van medewerkers?

Evidens en PMO

Wij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een PMO. Als arbodienstverlener weten wij precies wat de best passende PMO is voor uw organisatie. Samen met u motiveren wij uw medewerkers om deel te nemen aan de PMO. De rapportage op organisatieniveau bespreken wij met u, inclusief de eventuele verdere vervolgstappen.