losse modules | preventief advies

Coaching

Coaching is een specifieke vorm van begeleiden. Een coach helpt een ander leren, door te inspireren en te ondersteunen. Bij coachen is het belangrijk dat de persoon die gecoacht wordt zelf graag zijn eigen functioneren in een bepaalde situatie wil veranderen om hierdoor weer goed te functioneren. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet steeds voor de meest passende vorm van begeleiding worden gekozen.

  • Uw medewerker(s) leert / leren zichzelf verder te ontwikkelen.
  • Uw medewerker(s) krijgt / krijgen meer inzicht in zijn / hun eigen functioneren.
  • Het is een positief middel om uw medewerker, team of organisatie verder te laten groeien.
Medwerkers laten groeien?

Evidens en coaching

Als arbodienstverlener bieden wij een coaching dienst aan. In gezamenlijk overleg bepalen wij samen met u of coaching relevant is voor uw organisatie. Indien dit het geval is zorgen wij voor een goede verwijzing naar een coach die past bij de medewerker, team of organisatie. Bovendien bewaken we het voortgangstraject met coach, coachee en leidinggevenden en leveren we de nazorg met de vraag of het coachingstraject resultaten opleverde.