losse modules | specialisten

Casemanager

De casemanager vervult een actieve rol in de uitvoering van de verzuimregie. Zij is de spil tussen de werkgever, werknemer, bedrijfsarts, UWV en andere dienstverleners die betrokken zijn. De casemanager zorgt ervoor dat alle betrokkenen samenwerken aan de best passende oplossing. Ook zorgt zij ervoor dat het verzuimdossier aan alle eisen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Ze is een sparringpartner voor werkgever om verzuim te voorkomen of terug te dringen.

  • Een casemanager kent alle wettelijke regels en mogelijkheden op het gebied van verzuim.
  • Helpt u het verzuim te verkorten door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
  • Weet het verzuimdossier vanuit het wettelijk kader op te bouwen.
  • Is een sparringpartner en weet de schadelast voor u te beperken.
Sparringpartner nodig?

Evidens en de casemanager?

Als arbodienstverlener bieden wij een vaste casemanager per werkgever. De casemanager is een sparringpartner voor de werkgever om verzuim te voorkomen of terug te dringen. De aangewezen specialist zorgt ervoor dat het verzuimdossier voldoet aan de wettelijke regels zodat loonsanctie wordt voorkomen. Bovendien zorgt zij voor een tijdige inzet van de juiste expertise en zorgt zij dat alle betrokkenen goed met elkaar samenwerken. Verder coacht zij de leidinggevenden hoe om te gaan met verzuimende werknemers.