losse modules | specialisten

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Het is een onafhankelijke specialist die met medische kennis de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer in kaart brengt. Werkgevers kunnen via Evidens een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts helpt ook om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

Is een bedrijfsarts verplicht?
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te raadplegen over individuele en/of persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk tijdens een open spreekuur. De werkgever is verplicht werknemers actief te wijzen op zo’n open spreekuur. De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.

  • Helpt ziekte en verzuim te voorkomen en begeleidt werknemers tijdens verzuim
  • Ondersteunt werkgevers bij begeleiden en re-integreren van zieke werknemers en bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid
  • Bereikbaar voor vragen van werknemers met of zonder gezondheidsklachten over werk in relatie tot gezondheid
  • Kan overleg voeren met OR, personeelsvereniging of preventiemedewerker
Vragen over werk en gezondheid?

Evidens en de bedrijfsarts

Als arbodienstverlener beschikt Evidens over een landelijk netwerk van bedrijfsartsen. In sommige gevallen is het gewenst om direct contact te hebben met de bedrijfsarts. Evidens regelt dit voor u.