Losse modules | specialisten

Arbeidshygiënist

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving, bijvoorbeeld toetsing op gevaarlijke stoffen of geluidsoverlast. Acute gezondheidseffecten vallen onder “veiligheid”. De arbeidshygiënist houdt zich bezig met het voorkomen van lange termijneffecten door blootstelling aan chemische, fysische, biologische factoren in het werk en helpt bedrijven gezondheidsschade voor haar werknemers te voorkomen.

  • Brengt gezondheidsrisico’s voor uw werknemers in kaart
  • Kan uw medewerkers adequaat voorlichten over (persoonlijke) beschermingsmiddelen, zoals het gebruik van gehoorbescherming.
  • Helpt verzuim voorkomen.
Gezondheidsrisico’s voor uw werknemers in kaart?

Evidens en Arbeidshygiënist

Evidens werkt samen met een ervaren gecertificeerde arbeidshygiënist. Hij helpt u bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie. Aan de hand van voorlichtingen kan de arbeidshygiënist uw medewerkers bewust maken van de mogelijke werk gerelateerde risico’s.