losse modules | specialisten

Arbeids- en organisatiedeskundige

De meeste bedrijven hebben wel een onderdeel of een team dat soms een periode minder draait. Het gevolg is dan vaak een hoog ziekteverzuim, vermindering van productiviteit, toename van klachten over de wijze van samenwerking of calamiteiten. De arbeids- & organisatiedeskundige (A&O) kan u hierbij van dienst zijn. Zij bespreekt met u uw probleem of vraagstuk en kijkt samen met u naar een oplossing.

Op gebieden waar anderen meer inhoudsdeskundig zijn, kan de A&O-deskundige een rol vervullen om naast de inhoud te kijken naar aspecten als communicatie, overleg, gedrag en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan veilig gedrag, aanspreken op gedrag en
gesprekstechnieken.

De A&O-deskundige is in staat om meerdere rollen te vervullen en veranderingsprocessen te begeleiden. In grote lijnen gaat het om alle organisatievraagstukken die direct betrekking hebben op het personeel of personeelsvraagstukken die betrekking hebben op de organisatie.

  • Verbeteren van onderlinge verhoudingen, werkprocessen en organisatie van het werk
  • Begeleiding leidinggevenden en/of teams op specifieke thema’s en bespreken situaties/resultaten onderzoek en faciliteren bij opstellen plan van aanpak
  • Trainingen gericht op onderwerp en vaardigheden (verzuim, werkplezier, stressherkenning, agressie)
  • Ondersteuning bij ontwikkeling en/of implementatie van beleid (bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, anti-agressie) en RI&E
Samen op zoek naar een oplossing?

Evidens en arbeids- en organisatiedeskundige

Als arbodienstverlener werken wij samen met een ervaren gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige. Samen met de arbeids- en organisatiedeskundige wordt het juiste middel ingezet bij uw probleem of vraagstuk en wordt de voortgang gemeten. Zo gaan we samen met u op zoek naar een passende oplossing.