Losse modules | verzuim advies

Risico Analyse

Langdurig verzuim is zowel voor werknemer als werkgever vervelend. Het analyseren van dossiers van werknemers die lange tijd verzuimen of waarbij de re-integratie stagneert, helpt het re-integratietraject te optimaliseren. Hierdoor keert iemand sneller terug in het arbeidsproces en worden de financiële risico’s voor u als werkgever beperkt.

Wanneer wij uw dossiers onder de loep nemen, zullen we deze op diverse aspecten beoordelen:
• Is er op tijd een plan van aanpak gemaakt?
• Is het plan van aanpak inhoudelijk voldoende?
• Zijn de terugkoppelingen van de bedrijfsarts helder?
• Is er een functionele mogelijkheden analyse?
• Is er tijdig een arbeidsdeskundige ingeschakeld?
• Loopt u het risico een sanctie te krijgen?
• Wat zijn de verzuimkosten?
• Hoe kunnen de knelpunten opgelost worden?

  • Optimaliseren van re-integratietrajecten.
  • Snellere terugkeer werknemer in het arbeidsproces.
  • Beperken financiële risico’s.
  • Voorkomen van loonsancties.
Hulp nodig bij verzuimdossiers?

Evidens en Analyse Verzuimdossiers

Als arbodienstverlener kunt u bij ons terecht voor het laten analyseren van uw verzuimdossiers. U kunt dit los bij ons inkopen, dus u heeft geen verplichting tot het afnemen van een abonnement. Na het analyseren van de dossiers ontvangt u een uitgebreide rapportage met de knelpunten en hoe deze op te lossen. Wij helpen u graag verder met de voorgestelde oplossingen.