Losse modules | verzuim advies

Advies aangepast werk

Werkgever en werknemer kunnen er bij ziekte samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek, andere werktijden of een aangepaste functie. Als arbodienstverlener adviseren wij u graag over de inrichting van een gezonde werkplek voor een werknemer. Ook kan de werkgever de bedrijfsarts vragen om te beoordelen of de werknemer in staat is aangepast werk te doen.

Is aangepast werk verplicht?
Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet de werkgever zich inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Is een aanpassing van het werk noodzakelijk om de werknemer weer aan het werk te krijgen? Dan bent u als werkgever hiervoor verantwoordelijk.

  • Door aangepast werk kunnen zieke werknemers vaak weer snel aan de slag.
  • Voorkomen beter dan genezen. Zorg daarom tijdig voor de passende voorzieningen en maatregelen.
  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Het voorkomt langdurig verzuim en het vermindert uw schadelast.
Verzuimende medewerker snel weer aan de slag?

Evidens en advies aangepast werk

Aangepast werk kan op verschillende manieren worden ingevuld. We geven u een aantal voorbeelden, zodat u een goed idee krijgt over de mogelijkheden:

• Flexibele werktijden;
• De mogelijkheid om de werktijd zelf in te delen;
• Niet meer fulltime, maar parttime gaan werken;
• Bepaalde taken weglaten of taken toevoegen aan de functie;
• (Gedeeltelijk) thuiswerken;
• Een optimaal ingerichte werkplek.

Het verschilt natuurlijk per persoon en situatie welke mogelijkheid het best aansluit bij u of uw werknemer. Als arbodienstverlener gaan we graag met u in gesprek en geven we u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer, eventueel in overleg met een van onze specialisten. Bovendien bewaken wij het herstelproces na de inzet van aangepast werk. Is de werknemer in staat om stap voor stap zijn eigen functie weer uit te voeren? Wij gaan graag met u in gesprek.